“ Senandung Kebaikan Untuk Calon Pemimpin “

Posted by Ahmad Khairudin on Desember 17, 2011 with No comments

Bismillahirahmannirahim... Allahummaghfirlanaa djunuubanaa wabaa ’id bainanaa wabaina khothooyaanaa fainnahuu laa yaghfirudj djunuubana illaa anta , Robbanaghfirlanaa djunuubanaa maa ’alimnaa minhaa, wamaa lam na’ lam
            “ Ya Allah, Ampunilah dosa-dosa kami dan jauhilah kami dari kesalahan karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ya Allah, Ampunilah dosa-dosa kami baik yang kami ketahui (sengaja) maupun yang tidak kami ketahui (tidak sengaja).”

Allahummathmainna quluubanaa liyakuunaal khoufu wal hammu wal khosy-yatu haa ribatan sinnaa
            “ Ya Allah, Berilah ketenangan pada hati kami agar ketakutan, kesedihan dan kekhawatiran jauh dari kami.”

            Pemimpin adalah para ulama dan para penguasa. Menaati mereka membawa kebaikan agama dan dunia, dan menyelisihi mereka adalah kerusakan agama dan dunia. Para pemimpin adalah ibarat perisai, melindungi jalan-jalan kaum muslimin dari orang-orang yang ingin merampok, mengambil harta, membunuh, atau merusak kehormatan, mencegah orang yang ingin merusak keamanan, mereka memimpin rakyat ketika berjihad di jalan Allah, membela harta, dan kehormatan. Karena “Kamu sekalian adalah pemimpin, dan akan diminta tanggung jawab atas kepimpinannya, seorang imam adalah pemimpin, dan akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya dan seorang laki-laki adalah pemimpin dan akan diminta tanggung jawab atas atas kepemimpinannya, dan wanita adalah penanggung jawab terhadap rumah suaminya dan akan diminta tanggung jawabnya, serta pembantu penanggung jawab atas harta benda majikannya dan akan diminta tanggung jawabnya”. (HR.Bukhori , Muslim dan Tirmidzi) 


            Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
dia mendapat dari yang dikerjakannya dan dia mendapat dari yang diperbuatnya, sesuai dengan firman Allah dalam ayat-ayat cintaNya, yang diterangkan jelas secara tersirat dan tersurat.

            Adanya pesta demokrasi dan persiapan muktamar di kampus tercinta, yang menandakan adanya regenerasi dan pergantian sosok pemimpin yang ada di tiap lembaga – lembaga dikampus yang ada, membuat sedikit pertanyaan siapa yang akan menjadi pemimpin disana ?? akan tetapi itu cukup, cukup itu menjadi rencana Allah dalam suratan takdirNya. Siapapun pemimpinnya, hanya berharap bisa lebih baik lagi dalam menjaga amanah, dalam menjalankan gerakan sunnah & mardhotillah. Bukan mengharapkan dunia dan menjadikan amanah sebagai hiasan nama & eksistensi semata,

            Ini hanya sebait kata yang mungkin jika didiamkan tak akan bermakna, ini hanya ukiran kalimat yang jika hanya dilihat tanpa diperdulikan akan menjadi untaian kata yang taka da artinya, inilah senandung kata , sepenggal kelimat & sedikit paragraph senandung kebaikan untuk sang calon penguasa , calon pemimpin yang akan memduduki singgasana suatu lembaga, sepotong do’a yang menghantarkan kepada Allah azza wa jalla .. inilah “ senandung kebaikan untuk calon pemimpin ” yang ada.. dari sosok mahasiswa biasa 

 Allahumma nawwir quluubana binuuri hidayatika liyakuunal ghodhoba wal ’ajaba walhasada muhawwalaa ila nuuri rohmatika wahidaayatika, Allahumma awzi’ naa anna ’iba bi annal ’afwa huwasabiiluttaqorrubi ilaika, wahdi quluubanaa linas-hula lanaa anna’ fuwa kulla man akhtho a fiinaa

            “ Yaa Allah, Terangilah hati kami dengan cahaya petunjukMU, supaya kemarahan, kesombongan dan sifat kedengkian berubah menjadi cahaya rahmatMU dan petunjukMU. Yaa Allah, Berilah kami pemahaman bahwa sesungguhnya memberi maaf adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadaMU & berilah petunjuk pada hati kami agar mudah bagi kami untuk memberi maaf pada orang yang salah pada kami.”

Allahummathmainna quluubanaa liyakuunaal khoufu wal hammu wal khosy-yatu haa ribatan sinnaa, Allahumma nawwir quluubanaa hatta, nastathi ’a annufarriqolhaqqo minal baathil, Allahumma baariklanaa wanawwir quluubanaa linastathi ’a annasy ‘uro anna hidaayatika taskunu fii quluubinaa

             “ Ya Allah, Berilah ketenangan pada hati kami agar ketakutan, kesedihan dan kekhawatiran jauh dari kami. Ya Allah, Terangilah hati kami hingga kami dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil. Ya Allah, Berilah keberkatan kepada kami dan terangilah hati kami untuk dapat merasakan petunjukMU didalam hati kami.”

Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw waqinaa ‘adjaabannaar
  “ Ya Allah, Ya Tuhan Kami, Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka.”

Aamiin yaa rabbal ‘aalamiin


Baz D’ Aazad